Arşivler

Tasavvuf Silsilesi

1 – Hazret-i İmam-ı Ali (k.v.) (Necef) (H. 40 M. 661)

2 – Seyyid İmam Hüseyin (r.a.) (Kerbela) (H. 61 M. 680)

3 – Şeyh Hasan Basri bin Ebi’l-Hasan el-Yesar (Basra)   ( H. 110 M. 728)

4 – Şeyh Habib-i A’cemi (Basra) (H. 120 M.737)

5 – Şeyh Davud et-Tai (Bağdat) (H. 165 M. 781)

6 – Şeyh Ebu Mahfuz Maruf el-Kerhi (H. 204 M. 820)

7 – Şeyh Ebu’l-Hasan Sırri bin Mugallis (H. 253 M. 867)

8 – Şeyh Seyyidü’t-Taife Ebu’l-Kasım Cüneyd el-Bağdadi (Bağdadi)(Cüneydiyye Tarikatı Piri) (H. 298 M. 911)

9 – Şeyh Şibli el-Bağdadi Ebu Bekir Cafer bin Yunus Hucdem

(H. 334 M. 945)

10 – Şeyh Ali el-Acemi

11 – Şeyh Ali Rudbari

12 – Şeyh Ebu Ali Gulam bin Türkan

13 – Şeyh Ebu’l-Fazl Ahmed bin Kamıh el-Vasıti (H. 531 M. 1136)

14 – Şeyh Ali el-Kari el-Vasıti Bağdadi (H. 539 M. 1144)

15 – Şeyh Seyyid Şerif Ahmed er-Rıfai (Bağdat- Vasıt)(Rıfaiyye Tarikatı Piri) (H. 578M. 1182)

Tasavvuf Silsilesi(2)

1 – Hazret-i İmam-ı Ali (k.v.) (Necef) (H. 40 M. 661)

2 – Seyyid İmam Hüseyin (r.a.) (Kerbela) (H. 61 M. 680)

3 – Seyyid İmam Zeynelabidin (Medine) (H. 94 M. 712)

4 – Seyyid İmam  Muhammed Bakır (Medine) ( H. 113 M. 731)

5 – Seyyid İmam Cafer es-Sadık  (H. 148 M. 765)

6 – Şeyh Fudayl bin İyaz  (H. 112M. 730)

7 – Şeyh Ebu Reca el-Atardi

8 – Şeyh Ebu Muhammed Sehl bin Abdullah Tüsteri (H. 283 M. 896)

9 – Oğlu Şeyh Muhammed

10 – Şeyh Ebu Bekir bin Hevazin el-Hevari el-Betayihi (Hevariyye Tarikatı Piri)

11 – Şeyh Ebu Muhammed eş-Şenbeki el-Hüseyni (Şenbekiyye Tarikatı Piri)

12 – Şeyh Mansur el-Batayihi

13 – Yeğeni Şeyh Seyyid Şerif Ahmed er-Rıfai (H. 578M. 1182)